Indonesia / Hỗ trợ triển khai cải cách tài khóa và ngân sách

Dự án đã được khởi động nhằm đáp ứng nhu cầu về chuyên môn của Chính phủ Indonesia trong công cuộc triển khai cải cách tài khóa và ngân sách. Công cuộc cải cách này nhằm mục tiêu tăng nguồn thu thuế và hỗ trợ quản lí chi tiêu ngân sách hiệu quả hơn. Đây là điều cần thiết để có kinh phí cho các chính sách phát triển nhằm giảm sự bất bình đằng ở Indonesia vốn vẫn đang là vấn đề nhức nhối bất chấp sự tăng trưởng của quốc gia.

Chi tiết

Hỗ trợ kĩ thuật cho dự án phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Sự chuyển đổi kinh tế trong hai thập kỉ qua tại Việt Nam đi cùng với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng và thường không được kiểm soát. Đồng thời, Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Hai thực tế này đã khiến Chính phủ Việt Nam mong muốn xây dựng một chính sách phát triển đô thị gắn liền với các vấn đề của biến đổi khí hậu.

Chi tiết

Expertise France bắt đầu triển khai giai đoạn khởi động Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN VN)

Expertise France bắt đầu triển khai giai đoạn khởi động Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN VN) Sau lễ khởi động dự án Hiện đại hóa tài chính công – Hợp phần 1 về Hỗ trợ tăng cường năng lực Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN…

Chi tiết

Expertise France phối hợp với Hiệp hội các Doanh nghiệp Dược của Pháp (LEEM) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề quản lí bảo hiểm xã hội và tiếp cận thuốc.

Expertise France phối hợp với Hiệp hội các Doanh nghiệp Dược của Pháp (LEEM) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề quản lí bảo hiểm xã hội và tiếp cận thuốc. Trong khuôn khổ nâng cao năng lực quản lý Bảo hiểm y tế, Expertise France phối hợp…

Chi tiết

Expertise France triển khai nghiên cứu khả thi về tiềm năng phát triển công nghệ Nano trong lĩnh vực xử lí và làm sạch nước ở Việt Nam.

The project “Supporting Viet Nam Water and Sanitation Sector through the potentiality of Nanotechnology” funded by the Asian Development Bank (ADB), has for objective to evaluate the potential for the development of nanotechnology in the field of water treatment and water sanitation in Viet Nam.

Chi tiết

Ký kết thỏa thuận hợp tác với các Bộ Kinh tế và Tài chính.

Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2016, Sébastien Mosneron Dupin, Tổng giám đốc Expertise France, và Jean-Christophe Donnellier, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký Thỏa thuận hợp tác với Thomas Courbe, Phó Tổng giám đốc Kho bạc. Thỏa thuận này quy định khung hợp tác giữa các Bộ Kinh tế & Tài chính và Expertise France.

Chi tiết