Hoạt động song phương

Hoạt động tại Campuchia

Trong bối cảnh đất nước Campuchia còn gặp nhiều thách thức do tình trạng nghèo đói đặt ra và nền kinh tế đang dần hồi phục, các nhà tài trợ đã quyết định tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho việc chỉnh đốn và hiện đại hóa nền tài chính công tại quốc gia này.

Nhằm hỗ trợ cho Bộ Tài chính Campuchia, cùng phối hợp với các cơ quan của Campuchia, Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới, Expertise France (Adetef trước đây)  đã huy động các chuyên gia cao cấp cho buổi hội thảo về hiện đại hóa ngân sách diễn ra tại Phnom Penh vào tháng 6 năm 2009, và sau đó là buổi hội thảo về nội dung hiện đại hóa các tiêu chuẩn thanh tra tài chính tổ chức vào tháng 3 năm 2010.

Thành công của các sự kiện nằm trong các ưu tiên của Kế hoạch hiện đại hóa nền tài chính công của Campuchia này, cùng với việc ký kết một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật cho giai đoạn 2010-2012 giữa Expertise France (Adetef trước đây)  và Bộ Kinh tế và Tài chính của Vương quốc Campuchia chính là một đòn bẩy cho sự tăng cường các hoạt động hợp tác của Adetef tại Vương quốc này.

Hoạt động tại Lào

Vào đầu những năm 1990, Lào đã thực hiện một chương trình cải cách và mở cửa kinh tế hết sức quan trọng với sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ. Pháp đã giúp đỡ Lào thông qua việc triển khai Quỹ Đoàn kết Ưu tiên (FSP) năm 2004 nhằm mục tiêu « hỗ trợ tăng cường khả năng đào tạo và năng lực của Bộ Tài chính Lào »

Dự án FSP đã được khởi động vào tháng 7 năm 2005 và kết thúc vào tháng 10 năm 2008. Dự án tập trung vào việc tăng cường khả năng đào tạo và năng lực của Bộ Tài chính.

Theo yêu cầu của phía Lào, Expertise France (Adetef trước đây) đã triển khai các hoạt động bổ sung cho tới tháng 7 năm 2009, cụ thể là từ năm 2007, đã có bốn khóa tập huấn được tổ chức cho Ủy ban Kiểm toán Nhà nước (tương đương với Tòa Kiểm toán của Pháp) với sự tham gia giảng dạy của các thẩm phán Tòa kiểm toán Pháp. Ngày 2 tháng 3 năm 2009, ông Philippe Séguin, Chánh án Tòa Kiểm toán đã toán tiếp một đoàn đại biểu của Quốc hội Lào tại Paris. Tham dự vào các khóa tập huấn trên, ngoài các thành viên của Ủy ban Kiểm toán Nhà nước còn có các cán bộ phụ trách công tác thanh tra và kiểm tra nội bộ của các Bộ ngành (Quốc phòng và Tài chính), cũng như các nhà lãnh đạo của Ủy ban Tài chính của Quốc hội Lào.

Văn phòng Expertise France châu Á luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Tài chính Lào và cộng đồng các nhà tài trợ nhằm đáp ứng tốt nhất mong đợi của chính phủ Lào trong các hoạt động hỗ trợ cải cách nền tài chính công cũng như như đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ.

Hoạt động tại Việt Nam

Các Bộ ngành của Việt Nam và Pháp đã giữ một mối quan hệ hợp tác song phương bền chặt kể từ gần 18 năm nay. Các chương trình hợp tác được xây dựng với mục tiêu đáp ứng các mong đợi của chính quyền Việt Nam, chủ yếu thông qua việc huy động chuyên gia Pháp chia sẻ kinh nghiệm trong các « ngành nghề » của các đơn vị có liên quan của hai nước : kiểm soát tài chính, kiểm toán nội bộ, thanh tra thuế đối với đối tượng nộp thuế lớn, đào tạo nguồn và bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra hiệu quả, chống gian lận thuế, công nghệ thông tin, bảo vệ người tiêu dùng…

Kể từ năm 2004, hoạt động hợp tác này diễn ra trong khuôn khổ của « Thỏa thuận hợp tác 3 năm » (được gia hạn vào các năm 2007 và 2010) trong đó quy định các định hướng hợp tác chung, các phương thức tài chính và thể thức hoạt động cụ thể. Thỏa thuận này cho ra đời « tài liệu định hướng » nhằm cụ thể hóa các hoạt động triển khai cho từng lĩnh vực hợp tác và với từng Cục, Vụ và đơn vị của Việt Nam và Pháp. Ngày 1 tháng 3 năm 2011 đã diễn ra lễ ký kết « tài liệu định hướng » cho giai đoạn 2011-2013 giữa ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Yannick RICHET, giám đốc phụ trách châu Á của Expertise France (Adetef trước đây).
Ngoài ra, Expertise France còn triển khai nhiều dự án hợp tác khác với việc tham dự vào các gói thầu về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Expertise France cũng phối hợp với nhiều thể chế quốc tế và của Việt Nam như Liên minh châu Âu, Ngân hàng thế giới, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Hội thảo về biến đổi khí hậu Expertise France - AFD tại Hà Nội.
Đoàn của Kho bạc Nhà nước Việt Nam khảo sát kinh nghiệm tại Pháp