Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi

Hoạt động chuyên môn của chúng tôi: xây dựng và triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật.

Để góp phần nâng cao năng lực cho các nước đối tác, Expertise France hợp tác chặt chẽ với những nước này để xây dựng, phát triển và triển khai các chương trình và dự án hợp tác phát triển.

Expertise France tác động tới tất cả các giai đoạn của dự án: xác định và đánh giá nhu cầu, xác định phương pháp, xác định và huy động chuyên gia, đối tác, triển khai dự án, theo dõi và đánh giá.

Expertise France thực hiện các dự án hợp tác dưới hình thức hoặc trực tiếp, hoặc thông qua các chuyên gia, các cơ quan chuyên môn hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Bên cạnh đó, Expertise France xây dựng đề xuất các hoạt động hỗ trợ tích hợp, quy tụ nhiều năng lực chuyên môn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của một nước đối tác khi được chỉ định thực hiện. Hoạt động kết nối này huy động nguồn chuyên gia công và tư.

Tin nhanh

Hội thảo quốc tế « Hợp tác để ứng phó với thách thức khí hậu »

của các cơ quan quản lí » với chủ đề « Hợp tác để ứng phó với thách thức khí hậu » tại Trung tâm Hội nghị Pierre Mendès France Bercy.

Là điểm hẹn được chờ đợi của các tổ chức, cơ quan hợp tác quốc tế từ nhiều năm nay, hội thảo cấp cao này tập trung vào những dự án hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện với các cơ quan quản lí Nhà nước của đối tác và có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Hội thảo « KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TIẾP CẬN THUỐC »

Trong khuôn khổ nâng cao năng lực quản lý Bảo hiểm y tế, Hiệp hội các Doanh nghiệp Dược của Pháp (LEEM) phối hợp với Expertise France và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các Cơ quan Bảo hiểm y tế của Pháp và Việt Nam vào ngày 15 tháng 3 năm 2016.

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi

Expertise France triển khai các dự án quản trị tốt bao gồm quá trình dân chủ, Nhà nước pháp quyền, di cư, hỗ trợ lĩnh vực truyền thông và cải cách Nhà nước.

Năm 2015 đã chứng kiến sự ra đời của Tổ chức Liên kết châu Âu hỗ trợ Hội đồng nhân quyền quốc gia tại Ma rốc và sự phát triển các hành động khu vực về vấn đề di cư.
Về lĩnh vực tài chính công, tại Ai Cập và Ghi-nê, các dự án mới của chúng tôi góp phần huy động nguồn thuế, tăng cường tính minh bạch trong quản lí Nhà nước và cải cách ngân sách, kế toán của các nước đối tác.
Bên cạnh đó, Expertise France hỗ trợ triển khai Khuôn khổ thúc đẩy phát triển kinh tế (thống kê, quản lí, kinh tế số, hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ).
Từ tháng 5/2015, chúng tôi giúp Myanmar hội nhập hoạt động trao đổi thương mại khu vực và thế giới thông qua dự án « Hỗ trợ phát triển thương mại ».

Expertise France hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững ở châu Phi và Địa Trung Hải. Năm 2015, Expertise France đã giúp 26 quốc gia châu Phi và các đảo quốc nhỏ đang phát triển trong việc soạn thảo bài tham luận đóng góp cho Hội nghị COP21, trong đó có trình bày các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược chống biến đổi khí hậu.

Expertise France giải quyết những vấn đề liên quan đến ô nhiễm công nghiệp và phát triển địa phương thông qua một dự án của châu Âu về tăng cường quản lí môi trường tại Vịnh Gabes, Tunisia.

Về chủ đề đô thị bền vững, tại Địa Trung Hải và châu Á, hoạt động của chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các thành phố và chính quyền địa phương trong việc giải quyết đồng bộ những thách thức về quản lí, tăng trưởng đô thị, di cư, khí hậu và năng lượng.

Expertise France tích cực tham gia vào công tác tăng cường các hệ thống y tế và phòng chống đại dịch (Sáng kiến 5% và dự án OPP-ERA/Unitaid). Năm 2015, Expertise France được huy động để chống dịch Ebola thông qua 4 dự án, trong đó có dự án PREPARE tại Ghi-nê.
Hoạt động của chúng tôi được triển khai trong những lĩnh vực mới : sức khỏe bà mẹ trẻ em, ghép tạng, chăm sóc cai nghiện…
Ngoài ra, Expertise France hỗ trợ phát triển các hệ thống an sinh xã hội.
Ví dụ : năm 2015, Expertise France đã tham gia triển khai dự án của châu Âu về hỗ trợ cải cách hệ thống an sinh xã hội tại Trung Quốc.
Trong lĩnh vực chính sách việc làm và tạo việc làm cho lao động trẻ, Expertise France phát triển hoạt động trên quy mô khu vực hoặc quốc gia, chủ yếu tại Tunisia và Bờ Biển Ngà.

Expertise France đã triển khai hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực ổn định hóa và tác động tại các khu vực chịu khủng hoảng hoặc hậu khủng hoảng. Expertise France hỗ trợ các Nhà nước đang trong giai đoạn chuyển đổi cũng như hỗ trợ trực tiếp cho người dân chủ yếu tại các nước khu vực Sahara, Bắc Phi và Trung Đông: đã triển khai dự án của châu Âu hỗ trợ người dân Syria.
Trong lĩnh vực an ninh, Expertise France triển khai hoạt động chống các mối đe dọa xuyên khu vực nhằm bảo vệ hạ tầng thiết yếu (các dịch vụ và thiết bị cần thiết để vận hành một xã hội) và hỗ trợ các tổ chức bảo vệ dân sự (dự án hỗ trợ công tác bảo vệ dân sự tại Tây Phi và Tunisia).
Hoạt động của chúng tôi được triển khai trong khu vực ASEAN thông qua dự án của châu Âu hỗ trợ Trung tâm khủng hoảng khu vực tại Myanmar.