Stéphane GIL

Giám đốc châu á

Ông Stéphane Gil – Giám đốc, Văn phòng Expertise France châu Á.

Laurent ONGUENE

Điều phối viên dự án

Ông Laurent ONGUENE – Điều phối viên dự án, Văn phòng Expertise France châu Á.

NGO Hong Nhung

Trợ lý ban giám đốc

Bà Ngô Hồng Nhung – Trợ lý Ban giám đốc, Văn phòng Expertise France châu Á.

NGUYEN Thi Minh Tam

Trợ lý - Phiên dịch

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Trợ lý – Phiên dịch, Văn phòng Expertise France châu Á.